Arkadiusz Maślanka - pedagog - na stanowisku pedagoga od 1.10.2017 r.
 
Ukończył studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, poprzedzone uzyskaniem licencjatu z resocjalizacji. 
Ukończył dodatkowo m.in. roczne Studium Profilaktyki Uzależnień w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie oraz szkolenie z zakresu  profilaktyki przemocy seksualnej w zakładach poprawczych i innych placówkach.  
 
Arkadiusz Maślanka posiada wysoki zakres kompetencji do pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. 
 
W trakcie swojej wieloletniej kariery zawodowej jako pedagog, wychowawca i terapeuta pracował nie tylko w środowiskach marginalizowanych i wykluczonych ale również prowadził szkolenia i prelekcje w szkołach i różnych instytucjach na temat pracy z dziećmi i młodzieżą. 
W swojej działalności na rzecz drugiego człowieka zwraca uwagę na szacunek i zrozumienie jego potrzeb, w pracy z rodziną na poprawę komunikacji i wzajemnych relacji.
 
Prywatnie, szczęśliwy mąż i ojciec dwójki synów.
Żołnierz wojsk obrony terytorialnej, zainteresowany militariami i wypadami na strzelnicę. Uwielbia wypady w góry